Dla rodziców

h

Aby pobyt dziecka w całości był refundowany przez NFZ,

skierowanie do Szpitala musi być wystawione przez:

  • lekarza oddziału pediatrycznego, urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego i kardiologicznego,
  • lekarza z poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej lub reumatologicznej.

Aby ustalić termin pobytu należy skontaktować się

z biurem administracji pod numerem telefonu: 74 866 32 62.

Rodziców przyjeżdżających z dziećmi publicznymi środkami transportu

Szpital nieodpłatnie odbiera z dworca PKP i PKS w Kudowie-Zdroju po uprzednim ustaleniu przyjazdu z pracownikiem administracji.

R

Z uwagi na duże doświadczenie w pracy z dziećmi sugerujemy:

  • wspólny pobyt rodziców z dziećmi do 7 roku w pokojach przystosowanych do pobytu rodzica z dzieckiem z pełnym węzłem sanitarnym. Pobyt osoby dorosłej jest odpłatny.
  • ze względu na przyjmowanie dzieci na rehabilitację ze zmniejszoną odpornością organizmu (stan po chemio- i radioterapii) niewskazany jest pobyt pacjentów z Hbs, HCV dodatnim.

Naszych małych pacjentów leczymy cały rok, dlatego tak ważnym elementem prawidłowego rozwoju i czasu powrotu do zdrowia jest kontynuacja nauki w naszej przyjaznej szkole. Działalność ta jest nierozerwalnie związana z działalnością szpitala zapewniając edukację na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła dysponuje 5 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową z dostępem do Internetu, pracownią plastyczną, boiskiem szkolnym oraz placem zabaw dla dzieci młodszych i starszych.

 

Nasza szkoła jest przyjazna i ciekawa, ponieważ:

dba o wszechstronny rozwój indywidualny dziecka oraz jego rewalidację (stosowanie indywidualizacji w nauczaniu sprawia, że każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań),

w

organizuje zajęcia wychowawczo-terapeutyczne rozwijające zainteresowania i osobowość,

dba o sprawność fizyczną poprzez wędrówki turystyczne, gry terenowe, itp.,

dostosowuje proces nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb i psychofizycznych możliwości dziecka,

poprzez zabawy pełne radości, tańca i śpiewu, pokazuje jak cieszyć się życiem.

poza realizacją programu stara się uatrakcyjnić zajęcia tak, aby “uczyć bawiąc i bawić ucząc”. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych i wychowawczych (teatralnych i tanecznych, geograficznych i przyrodniczych, chemicznych, fotograficznych, koła młodego naukowca, czy dziennikarskich),

w czasie turnusów szkoła organizuje wiele atrakcyjnych spacerów, wycieczek pieszych i autokarowych mających na celu stopniowe zapoznania naszych podopiecznych z pięknem Ziemi Kłodzkiej oraz jej atrakcjami turystycznymi.

Sanatoria Dolnośląskie
logotyp-umwd

Szpital Rehabilitacyjny

Hematologiczny dla Dzieci "Orlik"

ul. Bukowina 1,

57-350 Kudowa Zdrój

biuro.orlik@sanatoria-dolnoslaskie.pl

+48 74 866 32 62

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

ul. Parkowa 3,58-351 Sokołowsko

NIP: 8861010961 REGON:890314440

Santander Bank Polska S.A.
50 1090 2314 0000 0001 0048 5026

KRS 0000128228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

kapitał zakładowy i wpłacony
45 537 000,00  zł

logotyp-umwd
Sanatoria Dolnośląskie

Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "Orlik"

ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój

biuro.orlik@sanatoria-dolnoslaskie.pl

+48 74 866 32 62

Sanatoria Dolnośląskie spółka z o.o.,

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
NIP: 8861010961 REGON:890314440
Santander Bank Polska S.A.
50 1090 2314 0000 0001 0048 5026
KRS 0000128228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
kapitał zakładowy i wpłacony
38 987 000,00 zł