Nasza szkoła

Naszych małych pacjentów leczymy cały rok,

 

dlatego tak ważnym elementem prawidłowego rozwoju i czasu powrotu do zdrowia jest kontynuacja nauki w naszej przyjaznej szkole oraz przedszkolu. Działalność ta jest nierozerwalnie związana z działalnością szpitala zapewniając edukację na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej. Szkoła dysponuje salą oddziału przedszkolnego, 5 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową z dostępem do Internetu, pracownią plastyczną oraz placem zabaw dla dzieci młodszych i starszych.

Plac zabaw_Szpital dla dzieci rehabilitacyjny

Naszych małych pacjentów leczymy cały rok,

 

dlatego tak ważnym elementem prawidłowego rozwoju i czasu powrotu do zdrowia jest kontynuacja nauki w naszej przyjaznej szkole oraz przedszkolu. Działalność ta jest nierozerwalnie związana z działalnością szpitala zapewniając edukację na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej. Szkoła dysponuje salą oddziału przedszkolnego, 5 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową z dostępem do Internetu, pracownią plastyczną oraz placem zabaw dla dzieci młodszych i starszych.

Plac zabaw_Szpital dla dzieci rehabilitacyjny

Nasza szkoła jest przyjazna i ciekawa, ponieważ:

dba o wszechstronny rozwój indywidualny dziecka oraz jego rewalidację 

w

organizuje zajęcia wychowawczo-terapeutyczne rozwijające zainteresowania i osobowość,

dba o sprawność fizyczną poprzez wędrówki turystyczne oraz gry terenowe, 

dostosowuje proces nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb i psychofizycznych możliwości dziecka,

poprzez zabawy pełne radości, tańca i śpiewu, pokazuje jak cieszyć się życiem.

poza realizacją programu stara się uatrakcyjnić zajęcia tak, aby “uczyć bawiąc i bawić ucząc”. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych i wychowawczych (tanecznych, geograficznych i przyrodniczych, chemicznych, fotograficznych, koła młodego naukowca, czy dziennikarskich),

w czasie turnusów szkoła organizuje wiele atrakcyjnych spacerów, wycieczek pieszych i autokarowych mających na celu stopniowe zapoznania naszych podopiecznych z pięknem Ziemi Kłodzkiej oraz jej atrakcjami turystycznymi.

Skontaktuj się telefonicznie

Sanatoria Dolnośląskie
logotyp-umwd

Szpital Rehabilitacyjny

Hematologiczny dla Dzieci "Orlik"

ul. Bukowina 1,

57-350 Kudowa Zdrój

biuro.orlik@sanatoria-dolnoslaskie.pl

+48 74 866 32 62

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

ul. Parkowa 3,58-351 Sokołowsko

NIP: 8861010961 REGON:890314440

Santander Bank Polska S.A.
50 1090 2314 0000 0001 0048 5026

KRS 0000128228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej

kapitał zakładowy i wpłacony
45 537 000,00  zł

logotyp-umwd
Sanatoria Dolnośląskie

Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "Orlik"

ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój

biuro.orlik@sanatoria-dolnoslaskie.pl

+48 74 866 32 62

Sanatoria Dolnośląskie spółka z o.o.,

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
NIP: 8861010961 REGON:890314440
Santander Bank Polska S.A.
50 1090 2314 0000 0001 0048 5026
KRS 0000128228
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
kapitał zakładowy i wpłacony
38 987 000,00 zł